Skip to the main content

Lustrumfeest

Beste leden van BCIJ.

Een gelukkig en voorspoedig 2022 gewenst. En voor iedereen een gezond jaar. Een jaar waarin we weliswaar met online Stepbridge beginnen, maar hopelijk langzamerhand weer toegroeien naar normaal bridge. Alleen hoe lang we geduld moeten opbrengen weet niemand. Laten we moed houden en er het beste van maken.

Een vervelende situatie in de huidige tijd is dat je niet kunt plannen, niet kunt vooruitzien, geen goede en duidelijke afspraken kunt maken. Een feest voorbereiden vraagt om planning en afspraken. Om contracten zelfs.

Het brengt me bij het Lustrumfeest van BCIJ. Vorig jaar bestond de vereniging 45 jaar en dat wilden we vieren. Dat is doorgeschoven naar dit jaar. En nu staan we er opnieuw onzeker voor.

Ondanks de voorbereidingen voelt de BCIJ Lustrumcommissie zich onzeker in april een Lustrumfeest te organiseren.

De programmering is nagenoeg rond (er zijn principeafspraken gemaakt met zaalaanbieders, met een band, met een cabaretgroep en met een goochelaar), er is een begroting opgesteld, er zijn ideeën over aankleden van de zaal en over het opdoffen van de mensen die in de organisatie een rol spelen. En we weten wat we willen aangaande de catering en de drankvoorziening en de inzet van vrijwilligers bij ondersteuning.

Maar we durven niet verder bij gebrek aan perspectief op de haalbaarheid. Principeafspraken moeten nu in harde afspraken worden omgezet, zodat we ook aan de leden kunnen vragen of ze deel willen nemen. En zo ook een beeld ontstaat van de financiële kant van het feest. Dat lukt niet en we zien op korte termijn daar geen verbetering in ontstaan.

Die onzekerheid hebben we met het bestuur gedeeld en zo is besloten af te zien van de verdere voorbereiding van het Lustrumfeest.

Namens het bestuur,
Cees Schuilenburg

Andere artikelen
BridgeClinic en BeginnersCursus

BridgeClinic en BeginnersCursus

Bridge Club IJsselstein nodigt je uit om kennis te maken met het bridgespel tijdens een gratis ...

10/08/2022 - Bestuur
ZomerBridge, Indelingen, BridgeClinic

ZomerBridge, Indelingen, BridgeClinic

Beste BCIJ’ers, Dit bericht komt vanuit zonovergoten IJsselstein, van onder de parasol in de...

15/07/2022 - Bestuur
Indeling competitie 2022-2023

Indeling competitie 2022-2023

Wellicht geniet je op dit moment op je terras van het heerlijke zomerweer of ben je druk bezig met...

08/07/2022 - TC